Sammy

Name: Sammy
Geburtsdatum: 06.04.2000
Todesdatum: 23.09.2006
Eltern: Micky und Minnie
Geschwister: Tommy, Bobby, Sally, Sandy, Shari, Samanta, Amanda, Benny
Vater von: -

Sammy Sammy Sammy