Bobby

Name: Bobby
Geburtsdatum: 11.01.2000
Todesdatum: 31.12.2005
Eltern: Micky und Minnie
Geschwister: Tommy, Sally, Sandy, Sammy, Shari, Samanta, Amanda, Benny
Vater von: -

Bobby Bobby Bobby